Gave med inntektsfradrag

Frydenlund Skolekorps er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF). NMF er en av organisasjonene som er godkjent av Skatteetaten som gavemottaker slik at man kan kreve fradrag på selvangivelsen. Frydenlund Skolekorps som medlem av NMF har da samme godkjenning. Etter gjeldende regler må pengegaven være større enn kr 500/år, men maks kr 25.000/år. Denne regelen gjelder for både privatpersoner og bedrifter (næringsdrivende). For mer informasjon se
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros–og-livssynssamfunn/
og
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/.

Eller ta kontakt på kasserer@frydenlundskolekorps.no.

Staten dekker da 25% av din gave innenfor disse rammene. Det vil si at en pengegave til skolekorpset på kr 500 «kun» koster deg kr 375.

Send en epost til kasserer@frydenlundskolekorps.no med emne «gave» om dette er aktuelt. Vi må i tillegg til fullt navn og adresse også ha fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Dette da vi må rapportere inn gaven til Skatteetaten om dere skal få fradrag.

Vi er veldig takknemlige for alle bidrag – med eller uten skattefradrag for dere. Tusen takk.

Close