Støtt Frydenlund Skolekorps

Frydenlund Skolekorps består av barn og ungdom som går eller har gått på Frydenlund skole. Det er den eneste barneskolen vi rekrutterer fra, slik at det er kun Åros og Båtstø som er vårt hjemmeområde. Korpset er synlig i nærmiljøet i mai-dagene selvfølgelig, men også rundt jul har vi en del spilleoppdrag ved tenning av julegraner og på juletrefester. Vi er også synlige på Frydenlund skole 17.mai med vår populære bamsebod samt popcorn. Vi har fra tid til annen også andre oppdrag i nærmiljøet i tillegg til at vi har konsert hver vår og høst hvor alle er hjertelig velkomne – enten de har en tilknytning til korpset eller ikke. Et skolekorps er en bra arena for barn og ungdom mellom 8 og 19 år hvor de kan ha en aktiv og lærerik fritid med mye musikalsk glede og samhørighet.

Det meste av det et korps foretar seg koster penger. Det er betydelige utgifter til instrumenter, instruktører og uniformer. Skolekorpset mottar noe tilskudd over offentlige kulturbudsjetter, men størstedelen av korpsets inntekter kommer fra kontingenter, spilleoppdrag og andre inntektsskapende aktiviteter. Vi er helt avhengig av frivillig innsats fra foreldre og andre ildsjeler for å få gjennomført disse dugnadene. Det er derfor veldig kjærkomment med støtte fra våre nærmeste – slekt og venner av korpset. Det er forskjellige måter du kan velge å støtte skolekorpset på, vi er like takknemlige for alle.

Loppemarked

Bli støttemedlem

Gi oss en gave – og få inntektsfradrag

Kom på våre konserter

Grasrotandelen

Gi oss din pantelapp

Kjøp papir

 

TUSEN TAKK FOR ALL STØTTE!

Close