Informasjon til nye korpsforeldre

Hva forventes av deg som korpsforelder?

 • At du hjelper musikanten å huske på når det er øvelser og enetimer.
 • At du hjelper musikanten å holde instrumentet i orden (det er ingen stor jobb, informasjon om hvordan finnes her).
 • At du inspirerer til at det øves hjemme.
 • At du følger med på korpsets kalender (denne kan du abonnere på rett inn i din egen private kalender).
 • At du lojalt stiller opp på tildelte dugnadsvakter.

Om du velger å engasjere deg i korpsets ulike komiteer og arrangementer er dette kjempefint og noe vi setter stor pris på, men dette er altså ikke noe krav. Barna skal få oppleve gleden av å være en del av korpsfellesskapet uansett.

Se også dette avisinnlegget i Aftenposten.
Samt dette fra NMF og denne bloggen.

Hva kreves av deg som korpsforelder?

Det koster å drive et skolekorps, men i Frydenlund Skolekorps er dugnadsinnsatsen begrenset til

 • Distribusjon av papir 3 ganger per år (salg av toalett- og tørkepapir er en av korpsets inntektskilder). Hver familie kan forvente å måtte delta på dette 1 gang per år.
 • Bamsebod (loddsalg) på Frydenlund skole 17.mai. Denne er godt besøkt og er er trivelig sted å stå. Hver familie kan forvente å måtte delta på dette hvert år, men vaktene deles i korte økter slik at det er tid til også å være med familie/venner og gjøre andre ting.
 • Loppemarked en helg i året (dette har tidligere vært på høsten (september/oktober), men fra 2017 i april).
 • Noe arbeid knyttet til hjemmekonsertene, 1 gang per halvår.
 • 1-2 øvelsesvakter per semester.

Datoer for alt dette er stort sett klart god tid i forveien slik at du/dere kan få det inn i ellers stramme tidsskjema. Skulle datoer likevel kollidere fullstendig er vi selvfølgelig fleksible så sant vi får beskjed så fort som mulig. Jo bedre tid vi da har på å finne en erstatter jo lettere er det for oss å være fleksible. De tre øverste punktene er korpsets hovedinntektskilder. Overskuddet fra disse går uavkortet tilbake til korpsets medlemmer som instrumenter, instruksjon og turer.

Se også dette debattinnlegget i Dagbladet.

Hvor mye tid tar det?

For musikanten går det med to ettermiddager i uken. En for individuell instruksjon (stort sett mandager) og en for samspill (torsdager). Både enetimer og samspill foregår på Frydenlund barneskole. I tillegg kommer egen øving hjemme på instrumentet. Vi anbefaler minimum 15 minutter hver dag, men gjerne mer.

Korpset følger kommunens skolerute både når det gjelder oppstart og ferier.

Faste arrangementer med obligatorisk oppmøte

 • Høst-, jule- og vårkonsert
 • Seminar fire ganger i året; oppstartseminar ved skolestart samt ett seminar hvert semester. I tillegg marsjseminar mars/april ved oppstart av marsjsesongen.
 • 17.mai
 • Sommer- eller høsttur, evt sommerstevne
 • Stevner

 Hva koster det å spille i korps?

 • Aspirant                           kr 1000 for første halvår. Deretter:
 • Aspirant/juniorkorps    kr 1250/halvår.
 • Hovedkorps                    kr 1550/halvår.
 • 25% rabatt for søsken (full pris for den eldste).
 • Notestativ kan kjøpes av korpset for kr 350.
 • Korpsturer dekkes delvis av korpset og delvis av egenandeler fra musikantene.

Når musikanten får utdelt uniform tar vi et depositum på kr 500.

Hva dekker kontingenten?

 • Instruksjon: 30 minutter individuell instruksjon hver uke på ditt instrument med profesjonell instruktør med høyere musikkfaglig utdannelse på ditt instrument.
 • Samspill: 2 timer hver torsdag kl 15.30-17.15 med dirigent med musikkfaglig utdannelse.
 • Utstyr: Instrument inkl rekvisita (munnstykker, bæreseler, trommestikker…), noter og annet læremateriell, musikeruniform med hatt.
 • Medlemsskap i NMF: Medlemsskap i Norges Musikkorpsforbund. Alle nye musikanter får egen ryggsekk, drikkeflaske og skrivesaker fra NMF første medlemsår.

Hvilke kostnader kommer i tillegg?

 • Hver musikant må kjøpe inn hvite uniformsskjorter (ordnes via skolekorpset). For jenter må det i tillegg kjøpes inn hvite strømper. Alle musikanter må også selv anskaffe svarte sko til bruk sammen med uniformen.
 • Innkjøp av uformell uniform fra korpset (hvit piquet og mørk blå hettejakke).
 • Egenandel i forbindelse med deltagelse på frivillige aktiviteter så som: stevner, turer, NMF-arrangementer (samspill, workshop, sommerkurs etc).

Kontakt dirigent Geir Aage Sveen geir.aage@sveen.no eller sekretær Pål Johan Aronsen på epost sekretar@frydenlundskolekorps.no om du har noen spørsmål.

Brosjyre august 2019

Velkommen inn!

Close