Informasjon til nye korpsforeldre

Hva kreves av deg som korpsforelder?

Det koster å drive et skolekorps, men i Frydenlund Skolekorps er dugnadsinnsatsen begrenset til

 • Distribusjon av papir 3 ganger per år (salg av toalett- og tørkepapir er en av korpsets inntektskilder). Hver familie kan forvente å måtte delta på dette 1 gang per år.
 • Bamsebod (loddsalg) og popcornbod på Frydenlund skole 17.mai. Disse er godt besøkt og er trivelige steder å stå. Hver familie kan forvente å måtte delta på dette hvert år, men vaktene deles i korte økter slik at det er tid til også å være med familie/venner og gjøre andre ting.
 • Loppemarked en helg i året (dette har tidligere vært på høsten (september/oktober), men fra 2017 i april).
 • Kakebaking til konserter og andre arrangementer (går på omgang blant familiene, anslagsvis 3-6 kaker per år per familie).
 • Noe arbeid knyttet til hjemmekonsertene, 1 gang per halvår.
 • 1-2 øvelsesvakter per semester.

Datoer for alt dette er stort sett klart god tid i forveien slik at du/dere kan få det inn i ellers stramme tidsskjema. Skulle datoer likevel kollidere fullstendig er vi selvfølgelig fleksible så sant vi får beskjed så fort som mulig. Jo bedre tid vi da har på å finne en erstatter jo lettere er det for oss å være fleksible. De fire øverste punktene er korpset hovedinntektskilder. Overskuddet fra disse går uavkortet tilbake til korpsets medlemmer som instrumenter, instruksjon og turer.

Se også dette debattinnlegget i Dagbladet.

Hva forventes av deg som korpsforelder?

 • At du hjelper musikanten å huske på når det er øvelser og enetimer.
 • At du hjelper musikanten å holde instrumentet i orden (det er ingen stor jobb, informasjon om hvordan finnes her).
 • At du inspirerer til at det øves hjemme.
 • At du følger med på korpsets kalender (denne kan du abonnere på rett inn i din egen private kalender).
 • At du lojalt stiller opp på tildelte dugnadsvakter.

Om du velger å engasjere deg i korpsets ulike komiteer og arrangementer er dette kjempefint og noe vi setter stor pris på, men dette er altså ikke noe krav. Barna skal få oppleve gleden av å være en del av korpsfellesskapet uansett.

Se også dette avisinnlegget i Aftenposten.
Samt dette fra NMF og denne bloggen.

Hva koster det å spille i korps?

Kontingenten inkluderer instrument, læremateriell, instruktør og endel korpsklær.

 • Aspirant                           kr 900/halvår.
 • Aspirant/juniorkorps   kr 1100/halvår.
 • Hovedkorps                    kr 1400/halvår.
 • 25% rabatt for søsken (full pris for den eldste).
 • Notestativ kan kjøpes av korpset for kr 350.
 • Korpsturer dekkes delvis av korpset og delvis av egenandeler fra musikantene.

Når musikanten får utdelt uniform tar vi et depositum på kr 500.

Kontakt sekretær Bente Toftner på epost sekretar@frydenlundskolekorps.no om du har noen spørsmål.

Infoskriv aspiranter aug 2018

Velkommen inn!

Close