Papirutkjøring

3 ganger i året selger skolekorpset toalettpapir og tørkeruller i Åros/Båtstø-området.
Hvem som kjører ut dette går på rundgang i foreldregruppen, og følgende familier er satt opp på den neste utkjøringen som er
16-18. februar 2018:

Flåten Sky
Svendsrud
Ceplinskiene
Øynes

Praktisk informasjon vil komme på epost nærmere selve utkjøringen.

Dette er en stor inntektskilde for korpset og det er viktig at alle bidrar her. Hvis noen av dere som er satt opp absolutt ikke kan stille opp denne helgen, så gi direkte beskjed så snart som mulig til Bente Toftner på epost papir@frydenlundskolekorps.no eller tlf 98 86 45 82.

Close