Årsmøte

Frydenlund Skolekorps innkaller til årsmøte.

SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Valg av medlemmer til å undertegne protokoll
Styrets årsberetning
Regnskap for 2017
Kontingent for 2018
Budsjett 2018
Innkomne saker
Valg
Saker til årsmøtet må sendes til sekretær innen 31. januar.

Det blir foreldremøte umiddelbart etter at årsmøtet er ferdig (enten årsmøtet tar kortere eller lengre tid enn her oppsatt).

Close