Velkommen til SFO-korps høsten 2021!

I samarbeid med Frydenlund skole og SFO inviterer Frydenlund Skolekorps til SFO-korps.

Liker du musikk? Går du i 3.trinn på Frydenlund skole? Da er dette for deg!

(Du trenger ikke gå på SFO for å kunne være med. Om du går i 4.trinn eller 5.trinn og har lyst til å bli med, kan det også være mulig. Ta kontakt med oss.)

I SFO-korps starter vi med å lære å spille på et instrument uten noter. Etter noen uker vil du også lære å spille etter noter. Du får låne instrument av skolekorpset. Dette får du med deg hjem slik at du kan øve litt mellom de ukentlige samspillene på skolen. Vi øver i musikkrommet torsdager kl 1430-1515.

Deltagelse i SFO-korps er gratis. Av formelle grunner (forsikring bl.a.) blir du innmeldt i Frydenlund Skolekorps (og derigjennom også Norges Musikkorpsforbund) ved påmelding. Du kan enkelt melde deg ut ved avslutning av SFO-korps, om du ønsker. Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å fortsette i skolekorpset.

Oppstart torsdag 28. oktober 2021 kl 1430 på musikkrommet.

Siste øvelse er torsdag 2. desember 2021. Dette etterfølges av en liten konsert sammen med skolekorpset kl 1530.
Foreldre og søsken er selvsagt hjertelig velkomne!
Vi følger skoleruten.

Begrenset antall plasser.

Påmelding her.

For mer informasjon ta kontakt med vår dirigent Geir Aage Sveen på mobil 90501803 eller epost geir.aage@sveen.no.

Info SFO korps foreldre okt 2021

 

Close