SFO-korps fulltallig

Gledelig nok er SFO-korps godt tatt i mot av skolens ansatte og elever. I uken som gikk ble elev nr 12 med, og dermed er kurset fullt. Noen av de 12 har nå spilt i seks uker mens andre såvidt har begynt. Det er dermed litt forskjellig nivå på musikantene. Fremover nå vil vi jobbe med å få alle på samme nivå. Og så gleder vi oss til første konsert med SFO-korpset torsdag 12 .desember i allrommet på skolen.

Om noen er interessert i å bli med på neste runde med SFO-korps er det bare å ta kontakt med vår dirigent Geir Aage Sveen (epost geir.aage@sveen.no) så setter vi dere på venteliste. Vi jobber nå med å avklare om vi klarer få satt opp et nytt kurs utpå nyåret, eller om det dessverre blir helt til neste skolestart i august.

Close