Velkommen til SFO-korps!

I samarbeid med Frydenlund skole og SFO inviterer Frydenlund Skolekorps til SFO-korps.

Liker du musikk? Går du i 3.trinn på Frydenlund skole? Da er dette for deg!

(Du trenger ikke gå på SFO for å kunne være med. Om du går i 4.trinn eller 5.trinn og har lyst til å bli med, kan det også være mulig. Ta kontakt med oss.)

I SFO-korps starter vi med å lære å spille på et instrument uten noter. Etter noen uker vil du også lære å spille etter noter. Du får låne instrument av skolekorpset. Dette får du med deg hjem slik at du kan øve litt mellom de ukentlige samspillene på skolen. Vi øver i musikkrommet torsdager kl 1430-1530.

Deltagelse i SFO-korps er gratis. Av formelle grunner (forsikring bl.a.) blir du innmeldt i Frydenlund Skolekorps (og derigjennom også Norges Musikkorpsforbund) ved påmelding. Du kan enkelt melde deg ut ved avslutning av SFO-korps, om du ønsker. Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å fortsette i skolekorpset.

Følgende konserter er foreløpig satt opp for SFO-korps:
– Juleavslutning torsdag 12. desember 2019 (kl 18-)
– Festival Tussilago søndag 15. mars 2020 (ettermiddag, tidspunkt ikke satt)
– 17.mai 2020

Oppstart torsdag 10. oktober 2019.
Vi følger skoleruten.

Begrenset antall plasser.

Påmelding her.

For mer informasjon ta kontakt med vår dirigent Geir Aage Sveen på mobil 90501803 eller epost geir.aage@sveen.no.

Info SFO korps foreldre sept 2019

Close