Vårhyllest med meterhøye snøkanter

Festival Tussilago 2018 ble gjennomført i god stil søndag 11. mars. Til tross for motsetningsforholdet mellom navnet og værforholdene ute. Et solid program ble godt gjennomført og med mange publikummere – noe vi setter meget stor pris på. For første gang gjennomførte vi også opptredener på flere scener. Hovedtyngden av opptredener var naturlig nok på scenen i gymsalen, men det ble også gjennomført foredrag på rommet ved siden av kafeen. Turnerne opptrådte også både på scenen og på apparater bakerst i gymsalen.

RHA har en flott reportasje som kan finnes her (betalingsmur).

Vi er bare såvidt ferdig med årets festival, men er allerede i gang med å planlegge neste års utgave. Den finner sted samme sted søndag 24. mars 2019. Om du ønsker å delta, eller kjenner noen som kan/vil delta, er det bare å ta kontakt på sekretar@frydenlundskolekorps.no. Mer info kommer ettersom planleggingen og året skrider frem.

Vel møtt på neste arrangement – loppemarked 21-22. april.

Close