Festival Tussilago 2018

Høsten er godt i gang og det betyr også tid for å planlegge neste års vårkonsert. Søndag 11. mars 2018 er Frydenlund skole nok en gang åsted for Festival Tussilago. Som sist inviterer vi alle som driver med “noe kunstnerisk” i Åros- og Båtstøområdet til å bli med.  Påmelding til sekretar@frydenlundskolekorps.no. Vår dirigent Geir Aage Sveen kan også kontaktes på dirigent@frydenlundskolekorps.no eller mobil 90 50 18 03. Deltagelse er gratis.

Invitasjon Tussilago 2018

Arrangementet er åpent for alle – unge og gamle – som driver med

  • Musikk
  • Dans
  • Fortellinger (herunder drama/teater)
  • Dikt
  • Billedkunst (herunder også foto/video)
  • Skulpturer
  • Andre kulturelle uttrykk.

Alene eller sammen med andre – organisert eller mer improvisert (uorganisert)  – moderne, eksperimentelt eller mer tradisjonelt/klassisk kunstuttrykk spiller ingen rolle. Vi finner en måte å koble dette sammen på. Eventuelle begrensninger er de som ligger i at vi bruker Frydenlund Skole som arena, men vi tenker bruke hele skolebygget samt utearealene. Målet med kulturmønstringen er å bli kjent med hverandre, utvide kulturbegrepet og skape relasjoner mellom de forskjellige kunstuttrykk. Vi ønsker også å vise at selv mindre steder som Åros og Båtstø har et ganske mangfoldig kulturliv.

Arrangementet finner sted søndag 11. mars 2018, rigging kan foretas lørdag 10. mars. Tidspunkt for eventuelle lydprøver kommer vi tilbake til. Eksakte tidspunkter/program settes når alle artister/kunstnere er avklart.

Det er begrenset med plass – så vær rask med å ta kontakt for å sikre at du får vært med!

Tussilago i kalenderen

Fra 2017-festivalen:
2017-festivalen er over
Artikler i Røyken og Hurums Avis

Close