Slutt i Sæby for iår

Seminaret i Sæby sluttet på tradisjonelt vis med avslutningskonserter av alle de fire korpsene. Som vanlig fantastisk å høre (og tildels se) hva musikantene har klart å øve inn på kun få øvingstimer. Det er nok ikke veldig mye over 8 effektive øvingstimer de har før konsertene. Og stykkene er ukjente frem til de samles lørdag formiddag.

Virker som alle musikantene er godt fornøyde, selv med litt varierende opplading før avslutningskonserten. Nå er bussen pakket og hjemreisen forestående. En kort busstur før båttur og en litt lengre busstur. Blir sent i kveld også.

Close