Vårkonsert 2017 – Åros og Båtstø Kulturmønstring

annonse-varkonsert2017

Helgen 11-12. mars 2017 arrangerer Frydenlund Skolekorps en annerledes vårkonsert på Frydenlund Skole.

Denne gangen ønsker vi å gjøre noe annet enn en “ren korpskonsert”. Vi inviterer derfor alle som driver med “noe kunsterisk” i Åros- og Båtstøområdet til å bli med. Meld din interesse til vår dirigent Geir Aage Sveen på epost dirigent@frydenlundskolekorps.no eller mobil 90 50 18 03.

Arrangementet er åpent for alle – unge og gamle – som driver med

  • Musikk
  • Dans
  • Fortellinger (herunder drama/teater)
  • Dikt
  • Billedkunst (herunder også foto/video)
  • Skulpturer
  • Andre kulturelle uttrykk.

Alene eller sammen med andre – organisert eller mer improvisert (uorganisert)  – moderne, eksperimentelt eller mer tradisjonelt/klassisk kunstuttrykk spiller ingen rolle. Vi finner en måte å koble dette sammen på. Eventuelle begrensninger er de som ligger i at vi bruker Frydenlund Skole som arena, men vi tenker bruke hele skolebygget samt utearealene. Målet med kulturmønstringen er å bli kjent med hverandre, utvide kulturbegrepet og skape relasjoner mellom de forskjellige kunstuttrykk. Vi ønsker også å vise at selv mindre steder som Åros og Båtstø har et ganske mangfoldig kulturliv.

Deltagelse er gratis.
Arrangementet kan finne sted både lørdag 11. mars og søndag 12. mars, dette avgjøres utover våren basert på hvem og hvor mange som er med.

Det er begrenset med plass – så vær rask med å ta kontakt for å sikre at du får vært med!

Artikkel i RHA:
Røyken og Hurums Avis 03.01.2017
Røyken og Hurums Avis 22.12.2016    (og på RHA.no (betalingsmur))

Annonsen vi hadde i RHA i starten av november 2016:   Annonse vårkonsert 2017.pdf

Legg igjen en kommentar

Close